a blot on the landscape

a blot on the landscape is an English word started with a. Here is the definition of a blot on the landscape in Dutch

iets dat de omgeving ontsiert, iets dat een eerdere aangename situatie bederft