&

& is an English word started with &. Here is the definition of & in Dutch

  • &noun
    en-teken, teken of symbool dat voor "en" staat
  • ampersandnoun
    [am·per·sand || 'æmpəsænd]
    en-teken (in schrift: verbindingsteken &)

ampersands