&

& is an English word started with &. Here is the definition of & in Dutch

&
noun
en-teken, teken of symbool dat voor "en" staat
ampersand
noun
[am·per·sand || 'æmpəsænd]
en-teken (in schrift: verbindingsteken &)

ampersands