a

a is an English word started with a. Here is the definition of a in Polish

  • a pierwsza litera alfabetu
    rodzajnik nieokreślony, nie mający odpowiednika w j. pol. Odpowiada niemieckiemu ein, eine lub francuskiemu un, une.
  • anoun litera a; celujący
  • aarticle [eɪ;ə] jeden; jakiś; za; w; na

a's, as