a

a is an English word started with a. Here is the definition of a in Polish

a
pierwsza litera alfabetu
rodzajnik nieokreślony, nie mający odpowiednika w j. pol. Odpowiada niemieckiemu ein, eine lub francuskiemu un, une.
a
noun litera a; celujący
a
article [eɪ;ə] jeden; jakiś; za; w; na

a's, as