above

above is an English word started with a. Here is the definition of above in Polish

above
ponad, powyżej
na górze
góra
above
w górze, powyżej, nad, ponad
above
preposition [aآove || ə'bʌv] nad; ponad; wyżej wymieniony; powyżej; ponad; na wyższym stanowisku; ponad coś; przede wszystkim; legalny; czysty