-proof

-proof is an English word started with -. Here is the definition of -proof in Polish

  • -proofsuffix szczelny; odporny
  • proof dowód
    impregnować; zabezpieczać; przeprowadzać korektę; edytować
    wodoszczelny; impregnowany
  • proof dowód
  • proofnoun [pruːf] dowód; korekta

proof, proofed, proofing, proofs, proofs