proof

proof is an English word started with p. Here is the definition of proof in Polish

proof
dowód
impregnować; zabezpieczać; przeprowadzać korektę; edytować
wodoszczelny; impregnowany
proof
dowód
proof
noun [pruːf] dowód; korekta
-proof
suffix szczelny; odporny

proofed, proofing, proofs, proofs, proof