Accelerated Graphic Port

Accelerated Graphic Port is an English word started with A. Here is the definition of Accelerated Graphic Port in Swedish

Accelerated Graphic Port
utökad grafisk port, (data) gränssnitt som förbättrar och påskyndar presentation av tredimensionella bilder, AGP

accelerated graphic port